Обострения ХОБЛ у мужчин и женщин

Влияет ли пол на вероятность обострения?
Влияет ли пол на вероятность обострения?