Имеет ли значение астма при фибрилляции предсердий?